Besøgsgård

Besøgsgård

For skoler, børnehaver og andre institutioner

Med udgangspunkt i Fjordgårdens økologiske drift med dyr og natur tæt på byen, giver vi mulighed for oplevelsesbaseret undervisning. Det giver børnene mulighed for at komme tæt på dyrene og få indblik i, noget af det arbejde der er på en gård. Det er et tilbud der i særlig grad henvender sig til børnehaver, skoler og institutioner i Holbæk og omegn.

Vi har haft besøg af børnehaver, skoler (mest indskolig og mellemtrin) og specialklasser (børn og unge) samt sprogklasser (børn og unge med dansk som andetsprog).

Ring og hør om priser for besøg og fortæl hvad I gerne vil have ud af besøget, så vi sammen kan lave et godt besøg med indhold der passer til målgruppen.

Vi er cvr registreret, så en regning for besøget kan sendes via Virk.dk, hvis man ønsker det. Ellers skrives en faktura for besøget.

På Fjordgården kan jeg bare meget mere end jeg ellers synes jeg kan

Mette, elev