Naturpleje

Naturpleje

Fjordgården er på ca. 20 ha. som drives med græs-­produktion og naturpleje. Plejen er vigtig for naturen på engene ned mod Holbæk Fjord. Får og lam stortrives på arealerne, hvor græs blandet med de mange naturligt forekomne urter udgør al deres foder. Dyrene opnår derved både god tilvækst og en naturlig lav fedtsætning.

Udover egen tilfredshed med hvad vi ser, har vi oplevelsen af at have fået sundere dyr og mere natur på vores marker

Gårdens beliggenhed ned til fjorden gør det oplagt at vælge den mest miljøvenlige drift.

For at naturen skal bevare sin særlige karakter, er det vigtigt at den ikke bare ligger ubenyttet hen, ellers vil områderne gror til i krat og rørskov. Ved at pleje arealerne med afgræsning og afpudsning, kan områdernes særlige natur bevares og de optimale livsvilkår for områdets mange truede dyre – og plantearter opretholdes.

Efter vi i 2008 omlagde Fjordgården til økologisk landbrug, med afgræsning og græsproduktion, har vi oplevet at natur og dyreliv er blomstret op. Vi ser det tydeligst på fuglelivet, med utallige sangere, vadefugle og rovfugle, som vi ikke så i samme omfang førhen. Kigger man nærmere på plantelivet, så kan man i dag se mange flere forskellige græsser og urter på engene end før omlægningen til økologi.

Hyppig foldskifte

På Fjordgården forsøger vi at arbejde ud fra Allan Savorys “Holistic management”. Vi benytter blandt andet hyppige foldskift for vores dyr. Det betyder at dyrene skifter fold, når græsset er ca 10 cm. Dyrene kommer ind på et nyt græsningsareal hvor græsset er ca 15-20 cm højt. Dyrene spiser ca 40% af græsset. 30% har de trampet ned og ca 30% står tilbage, når dyrene flyttes. Alt dette betyder at der er et lavere ormetryk, fordi dyrene topgræsser og eventuelle involdsorm falder til jorden. Det nedtrampede græs dækker jorden og holder på vandet, så jorden ikke er så udsat i tørkeperioder og endelig er omsætningen af organisk materiale over jorden stigende og humus vil derfor øges.