Økologi

Økologi

Økologi er i dag mange ting – det gælder også her på Fjordgården. Når vi har valgt at drive Fjordgården økologisk, skal det ses som et forsøg på at have en bæredygtig virksomhed, såvel miljø- og ressourcemæssigt som økonomisk. Siden omlægning til økologi i 2008, er det vores oplevelse at andet faktisk ikke giver mening for os…

„For os er det en selvfølge at drive gården økologisk – ikke kun for egen skyld, men også for vores dyr, miljøet og den nære natur“

For en mindre bedrift som Fjordgården, er det kun en fordel at afgrøder og husdyr er økologiske. Da vi selv står for det meste af afsætningen, er vi afhængige af at lave troværdige og sunde varer, som er lette at markedsføre. virkligheden er at økologi er let at afsætte, fordi det er nemt at forklare og forsvare. Vi afsætter bær, frugt og grønt direkte til forbrugeren i vores stalddørssalg, og har den glæde at kunderne kommer fra nær og fjern.

Vi er klar over at økologi ikke er et entydigt svar på den bedste produktion, men en retning der er under konstant udvikling. Økologi handler ikke kun om at undgå forbrug af sprøjtegifte og kunstgødning – økologi har mange flere aspekter.

Vi arbejder til stadighed med at få en produktion i balance, så der er en naturlig sammenhæng mellem dyr, planter og driftsformer. På den måde tilstræber vi år efter år at gøre det lidt bedre for både miljø, kvalitet og økonomi.